RAMAN

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

 

 

 

                            quanta feı 650 ile ilgili görsel sonucu

Marka: Renishaw

Model: In Via Qontor

Raman spektroskopisinde katı, toz ve sıvı örnekler incelenebilir.

Raman spektroskopisi inorganik, organik ve biyolojik sistemlerin kalitatif ve kantitatif analizine uygulanır.

Silikat cam ve eriyiklerin yapısal incelemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem kızılötesi hem de Raman Spektroskopileri Alüminyum silikat eriyikleri ve camlarda H2O, CO2 ve H2 gibi uçucuların erime mekanizmalarını incelemek için kullanılır.

Raman Spektroskopisinin Kullanım Alanları:

Gıda Mühendisliği, mineraloji, çevresel izleme. yüzey analizi, malzeme bilimi, kimya, doğa bilimleri, nanoteknoloji, adli tıp, eczacılık, biyolojik bilimler, arkeoloji, sanat ve mirasi değerler

 

CİHAZ SORUMLULARI:

Öğr. Gör. Dr. Selda KILIÇ ÇETİN

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-109

___________________________

Öğr. Gör. Uğur ÇALYAN

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-216