CİHAZLAR LİSTESİ

1. PPMS (Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi)

2. SEM-EDS (Taramalı Elektron Mikroskobu)

3. AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu)

4. XRD (X-Işını Kırınım Difraktometresi)

5. RAMAN (Raman Spektrometresi)

6. FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi) 

7. UV-VIS-NIR (Ultraviyole-Görünür-Yakın Kızılötesi Spektrofotometresi)

8. UV-VIS (Ultraviyole-Görünür Spektrofotometresi)

9. FLORESANS (Floresans Spektrofotometresi)

10. LA-ICP-MS (Lazer Aşındırma - İndüktif Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi)

11. AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrometresi)

12. GC-MS/MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi / Kütle Spektrometresi)

13. GC-TCD (Gaz Kromatografisi - Termal İletkenlik Dedektörü)

14. LC-QTOF/MS (Sıvı Kromatografisi - Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi / Kütle Spektrometresi)

15. HPLC-DAD-FLD-RID (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)

16. DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı)

17. TGA/DTA (Termal Gravimetrik Analiz / Diferansiyel Termal Analiz Cihazı)

18. B.E.T. (Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı)

19. LAZER TANECİK BOYUTU 

20. TOC (Toplam Organik Karbon Ölçüm Cihazı)

21. KARBON İZOTOP ANALİZ CİHAZI 

22. TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI

23. KJELDAHL (Azot - Protein Test Cihazı)

24. SOXHLET (Çözgen Destekli Ekstraksiyon Cihazı)

25. BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçüm Cihazı)

26. TÜRBİDİMETRİ

27. SIVI AZOT ÜRETİM CİHAZI

28. YÜKSEK SICAKLIK FIRINI