MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCILARI

                                                           

 

Müdür                                            Müdür Yardımcısı                        Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Gülfeza Kardaş              Doç. Dr. Ahmet Ekicibil               Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın

Dahili:4615-212                                             Dahili: 4615-214                                            Dahili: 4615 - 215