AAS

AAS 

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ

Marka: Perkin Elmer

Model: PinAAcle 900T

 Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları

hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir. Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından

yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek parçalı katı hal dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve

gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımın absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır.

Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.

   

CİHAZ SORUMLULARI:

Öğr. Gör. Dr. Nacide KIZILDAĞ

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-110

___________________________

Kimyager Burcu ÖZÇAKIR

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-219