ANALİZ ÜCRETLERİ

ANALİZ ÜCRETLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN CİHAZ İSMİNE TIKLAYINIZ. 

1. PPMS (Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi)

2. SEM-EDS (Taramalı Elektron Mikroskobu)

3. AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu)

4. XRD (X-Işını Kırınım Difraktometresi)

5. RAMAN (Raman Spektrometresi)

6. FT-IR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi) 

7. UV-VIS-NIR (Ultraviyole-Görünür-Yakın Kızılötesi Spektrofotometresi)

8. UV-VIS (Ultraviyole-Görünür Spektrofotometresi)

9. FLORESANS (Floresans Spektrofotometresi)

10. LA-ICP-MS (Lazer Aşındırma - İndüktif Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi)

11. AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrometresi)

12. GC-MS/MS (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi / Kütle Spektrometresi)

13. GC-TCD (Gaz Kromatografisi - Termal İletkenlik Dedektörü)

14. LC-QTOF/MS (Sıvı Kromatografisi - Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi / Kütle Spektrometresi)

15. HPLC-DAD-FLD-RID (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)

16. İYON KROMATOGRAFİSİ

17. DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı)

18. TGA/DTA (Termal Gravimetrik Analiz / Diferansiyel Termal Analiz Cihazı)

19. B.E.T. (Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı)

20. LAZER TANECİK BOYUTU 

21. TOC (Toplam Organik Karbon Ölçüm Cihazı)

22. KARBON İZOTOP ANALİZ CİHAZI 

23. TEKSTÜR ANALİZ CİHAZI

24. KJELDAHL (Azot - Protein Test Cihazı)

25. SOXHLET (Çözgen Destekli Ekstraksiyon Cihazı)

26. BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçüm Cihazı)

27. TÜRBİDİMETRİ

28. SIVI AZOT ÜRETİM CİHAZI

29. YÜKSEK SICAKLIK FIRINI

30. OPTİK PROFİLOMETRE

31. MİKRO GERME / AYIRMA CİHAZI

32. HASSAS KESME CİHAZI

33. ÇİĞNEME SİMÜLATÖRÜ