DSC

DSC LABORATUVARI 

Differential scanning calorimetry (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri)

         

Marka: Mettler Toledo

Model: DSC 3

DSC, malzemenin ısıtılması, soğutulması ya da izotermal sabit bir sıcaklıkta tutulması ile absorplanan ya da salınan enerji miktarını ölçmektedir.

Ayrıca termal geçişler ve kimyasal reaksiyonlarla ilişkili entalpi değerlerini ölçüp bu süreçlerin meydana geldiği sıcaklıkları belirlemektedir. Malzemelerin tanımlanması ve nitelendirilmesinde bu yöntem kullanılır.

Bu yöntemle; camsı geçiş sıcaklığı, kristallenme sıcaklıkları, erime, süblimleşme, faz değişimi, spesifik ısı kapasitesi (Cp), oksidayson indiksüyon süresi (OIT), korozyon, oksitlenme/indirgenme, termal kararlılık gibi fiziksel/kimyasal değişim tipleri ve özellikleri tayin edilebilir. 

DSC 3+ Teknik Özellikler

Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 700 ºC

Sıcaklık doğruluğu: ± 0.2oC

Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.02oC

Isıtma hızı: 0.02oC ile 300oC/dak.

Ölçüm aralığı: ± 350 mW

Sensör: Seramik FRS 5+ (56 termoçift)

Kalorimetre duyarlılığı: 0.02 µW

 

CİHAZ SORUMLULARI:

Kimyager Burcu ÖZÇAKIR

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-219

___________________________

Öğr. Gör. Uğur ÇALYAN

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-216