LA-ICP-MS

LA-ICP-MS LABORATUVARI

LASER ABLATION - INDUCTIVELY COUPLED MASS PLASMA SPECTROMETER

Lazer Aşındırmalı İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi

       

 

Marka: PERKIN ELMER

Model: NEXION 2000 P

 

 ICP-MS Cihazı direkt, hızlı ve uygun kütle aralığıyla çözeltide eser element tayinine uygundur. Bir çok element için gözlenebilme sınırı ppb’nin altındadır. Birçok elementi tayin edebilme özelliği sayesinde kantitatif analizlerde kullanılmaktadır.   Farklı derişime sahip elementlerin aynı anda tayinine olanak sağlar.

  Silah Sanayisi (mermi atıkları, madde karakterizasyonu, zehirler)

  Gıda

  Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur)

  Klinik (kan, saç, idrar)

  Jeoloji (toprak, kaya)

  Metal Sanayi (malzeme safsızlık kontrolü)

  LA (Laser Ablation) ile katı örnekleri doğrudan analiz imkanı,

  LA-ICPMS ile jeokronolojik analizler,

  Endüstriyel hammadelerde iz element analizleri,

  Yarı-iletkenler , Yarı-iletken Cihazı Kalite Kontrolü,

  Metal zehirlenmeleri

CİHAZ SORUMLUSU:

Öğr. Gör. Uğur ÇALYAN

İletişim:

Telefon: (0322) 338 60 84(60)

Dahili: 4615-216