VİZYONUMUZ

 

  • Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, yaratıcı fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlayarak bölgemizin lider laboratuvarı olmak. Üniversitemizin bilimsel literatürde saygınlığını artırmak ve daha üst seviyelere taşımaktır.
  • Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,
  • Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramaktır.