HAKKIMIZDA

 

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının (ÇÜMERLAB) kuruluş amacı üniversitelerimiz, kamu ve sanayi kuruluşları için analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu bilimsel bir araştırma merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere ileri teknolojide yapılandırılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizdeki ve sanayi kuruluşları kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar;  fizik, kimya, biyoloji, tarım, gıda, hayvancılık, çevre, malzeme,  maden, tıp, eczacılık,  diş hekimliği ve enerji gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek kapasitededir.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yürütücüsü olduğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından projesi desteklenen ÇÜMERLAB’ın 2014 yılında temeli atılmıştır. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL başkanlığında oluşturulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Komisyonu, 2014-2016 yılları arasında laboratuvarımızın projelendirilmesi, alt yapısı, donanımı ve cihaz alımları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. ÇÜMERLAB binası Mayıs 2016’ da inşaatı bitirilerek teslim alınmış olup Ocak 2017 itibariyle analiz hizmetleri verilmeye başlanmıştır.