BİLİM KURULU

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) 

Bilim Kurulu

 

 

UNVANI

ADI SOYADI

1

Prof.Dr.

Mustafa KİBAR 

2

Prof.Dr.

S.Seyhan TÜKEL

3

Prof.Dr.

Gülfeza KARDAŞ 

4

Prof.Dr.

Halime PAKSOY

5

Prof.Dr.

Hamide KAVAK

6

Prof.Dr.

Hüseyin AKILLI    

7

Prof.Dr.

Turgut CABAROĞLU   

8

Prof.Dr.

Yıldız AKA KAÇAR

9

Prof.Dr.

Hakan ÖZKAN

10

Prof.Dr.

Selim EKER

11

Prof.Dr.

Elif ORUÇ

12

Prof.Dr.

 Fatih ÖZOĞUL

13

Prof.Dr.

O.Tufan EROLDOĞAN  

14

Prof.Dr.

Suphi URAL  

15

Prof.Dr.

Ramazan BİLGİN 

16

Prof.Dr.

Faruk KARADAĞ   

17

Prof.Dr.

Serkan SELLİ         

18

Prof.Dr.

Mehmet KÜRKÇÜ

19

Prof.Dr.

Süha BERBEROĞLU 

20

Prof.Dr.

B. Zeynep ZAİMOĞLU

21

Prof.Dr.

Emel YILDIZ   

22

Prof.Dr.

Arif HASANOĞLU

23

Prof.Dr.

Mehmet KARAKILÇIK

24

Prof.Dr.

Yurdanur UÇAR

25

Doç.Dr.

Ahmet EKİCİBİL 

26

Doç.Dr.

Atıl BİŞGİN    

27

Doç.Dr.

Fatih KARAOĞLAN

28

Dr.Öğr. Üyesi 

Ahmet AYDIN 

29

Dr.Öğr. Üyesi 

Özlem ALPTEKİN 

30

Dr.Öğr. Üyesi 

Doğan KAYA

31

Dr.Öğr. Üyesi 

Bertan YILMAZ

32

Dr.Öğr. Üyesi 

Mahmut ALTINER