BİLİM KURULU

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) 

Bilim Kurulu

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                            Ç.Ü.Tıp Fak. Dahili Tıp Bil. Nükleer Böl.

Prof.Dr. S.Seyhan TÜKEL                         Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ                         Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Halime PAKSOY                          Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Birgül YAZICI                               Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Bilgehan GÜZEL                         Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Hüseyin AKILLI                            Ç.Ü.Mühendislik Fak. Makine Müh. Böl.

Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU                   Ç.Ü.Ziraat Fak.Gıda Müh. Böl.

Prof.Dr. Bekir ÖZÇELİK                             Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Fizik. Böl.

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN                             Ç.Ü.Ziraat Fak.Tarla Bitkileri  Böl.

Prof.Dr. Ramazan ESEN                            Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Fizik. Böl.

Prof.Dr. Elif ORUÇ                                      Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Biyoloji. Böl.

Prof.Dr. Fatih ÖZOĞUL                             Ç.Ü.Su Ürünleri Fak.İşleme Tek. Böl.

Prof.Dr. O.Tufan EROLDOĞAN                Ç.Ü.Su Ürünleri Fak.Yetiştiricilik Böl.

Prof.Dr. Suphi URAL                                  Ç.Ü.Mühendislik Fak.Maden Müh. Böl.

Prof.Dr. Ramazan BİLGİN                         Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Faruk KARADAĞ                          Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Fizik. Böl.

Prof.Dr. Serkan SELLİ                                Ç.Ü.Ziraat Fak.Gıda Müh. Böl.

Prof.Dr. Mehmet Kürkçü                           Ç.Ü.Diş Hekimliği Fak. K.Diş Hek. Bil. Böl.

Prof.Dr. Sevilay TOPÇU                             Ç.Ü.Ziraat Fak.Tar. Yap. ve Sul. Böl.

Prof.Dr. Süha BERBEROĞLU                    Ç.Ü.Ziraat Fak.Peyzaj Mim. Böl.

Prof.Dr. Cengiz KAZAK                              Ç.Ü.Ziraat Fak. Bitki Kor. Böl.

Prof.Dr. B. Zeynep ZAİMOĞLU                 Ç.Ü.Mühendislik Fak. Çevre Müh. Böl.

Prof.Dr. Rızvan EROL                                 Ç.Ü.Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Böl.

Prof.Dr. İ. Hakkı ÇAĞATAY                         Ç.Ü.Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl.

Prof.Dr. Emel YILDIZ                                  Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Prof.Dr. Arif HASANOĞLU                         Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Kimya. Böl.

Doç.Dr. Mehmet KARAKILÇIK                    Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Fizik. Böl.

Doç.Dr. E. Bülent ERENOĞLU                   Ç.Ü.Ziraat Fak.Toprak Bil. ve Bitki Bes. Böl.

Doç.Dr. Ahmet EKİCİBİL                             Ç.Ü.Fen-Edb.Fak. Fizik. Böl.

Doç.Dr. Okan ÖZKAYA                               Ç.Ü.Ziraat Fak.Bahçe Bit. Böl.

Doç.Dr. Deniz YILDIRIM                             Ç.Ü.Ceyhan Meslek Yüksekokulu

Doç.Dr. Atıl BİŞGİN                                     Ç.Ü.Tıp Fak. Tıbbi Genetik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN                     Ç.Ü.Mühendislik Fak.Biyomedikal Müh. Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN                Ç.Ü.Eczacılık Fak. Tem. Ecz. Bil. Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ                     Ç.Ü.Mühendislik Fak.Çevre Müh. Böl.