KURULLAR

YÖNETİM KURULU

 

Prof.Dr. Gülfeza Kardaş

Prof.Dr. Seyde Seyhan Tükel

Prof.Dr. Halime Paksoy

Prof.Dr. Turgut Cabaroğlu

Prof.Dr. Ramazan Esen

Prof.Dr. Suphi Ural

Prof.Dr. Serkan Selli

Doç.Dr. Ahmet Ekicibil

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın